Asociācijas “Ķengurs bez robežām” 31. starptautiskā konference notika Ziemeļmaķedonijas pilsētā Ohridā. Konferencē piedalījās 150 cilvēki no 108 valstīm. Konferences dalībnieki vairāku dienu garumā apsprieda un atlasīja uzdevumus konkursam “Ķengurs -2024”. Tagad atlasītie uzdevumi ir jāpārtulko nacionālajās valodās un jāpielāgo vietējām programmām un tradīcijām.

Vēl ir daudz darāmā, lai miljoniem skolēnu visā pasaulē varētu iegremdēties aizraujošajā matemātikas pasaulē. Un tie, kuri vēlas piedalīties konkursā “Ķengurs-2024” var sākt gatavoties, pētot iepriekšējo gadu uzdevumus interneta vietnē https://www.kengurs.lv/lv/uzdevumu-arhivs. Vairāku uzdevumu risināšanai nav nepieciešamas speciālās matemātikas zināšanas, taču ir nepieciešami atjautība un attapība. Tiksimies 2024.gada 21.martā!

Irina Kazakova, konkursa “Ķengurs” koordinatore Latvijā

Similar Posts