Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Starptautiskā matemātikas konkursa ″Ķengurs″ organizators Latvijā

Adrese

Valērijas Seiles 1, k-6, Rīga, LV-1019, Latvija

Mājas lapa

https://www.isma.lv

E-pasts

kengurs@isma.lv