Matemātika visas cilvēces vēstures gaitā ir bijusi mūsu kultūras sastāvdaļa, apkārtējās pasaules izziņas avots un zinātniski tehniskā progresa pamats. Matemātika ir ne tikai izglītības neatņemama sastāvdaļa šī vārda visplašākajā nozīmē, bet arī attiecas uz visu sabiedrību.

Loģikas, atjautības, iedvesmas un intereses svētki 23. martā tika veiksmīgi novadīti! Apsveicam visus konkursa “Ķengurs 2023” dalībniekus!

Konkursa rezultāti ir pieejami skolu organizatoriem vietnē kengurs.lv, sadaļā Darba Telpa. Visiem dalībniekiem ir diplomi un sertifikāti elektroniskā formātā, savukārt skolotājiem – pateicības. Šogad apbalvošanas ceremonijas nebūs, taču nolēmām apbalvot 1. vietas ieguvējus Latvijā un tos dalībniekus, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei (TOP 20).

Diplomus un dāvaniņas bērniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei (TOP 20) ir iespējams saņemt no 24. aprīli līdz 31. maijam darba dienās Lomonosova ielā 1 k-7, Latgales priekšpilsētā, Rīgā, LV-1019.

Šajā gadā konkursā piedalījās 17767 skolēnu no 251 Latvijas skolām.

Skolu saraksts ar dalībnieku skaitu (download).

Tabulā ir norādīts dalībnieku skaits pa klašu paralēlēm.

Klase23456789101112
Skolēnu skaits30892739255720301725141913051204796550353

To Latvijas skolu saraksts, kuru dalībnieki ieguvuši pirmās vietas:

2. klase

1. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

1. Ogres 1. vidusskola

1. Rīgas Igauņu pamatskola

1. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

1. Ventspils Centra sākumskola

1. Liepājas Centra sākumskola

1. Ventspils Centra sākumskola

1. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

1. Universum mūzikas un mākslas vidusskola

3. klase

1. Rīgas 92. vidusskola

1. Rīgas 92. vidusskola

4. klase

1. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

5. klase

1. Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

6. klase

1. Jelgavas 4.sākumskola

7. klase

1. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

8. klase

1. Jēkabpils 3.vidusskola

9. klase

1. Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils 1. vidusskola”

10. klase

1. Rīgas 80. vidusskola

11. klase

1. Rēzeknes 2.vidusskola

12. klase

1. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs

Pateicamies skolotājiem un skolu administrācijām, visiem, kuri atrada laiku un enerģiju, lai palīdzētu saviem skolēniem piedalīties konkursā “Ķengurs 2023”!

Apsveicam visus dalībniekas un novēlam jaunas uzvaras!

Similar Posts